Dagens bibeltext Psalm 86:5 Gud är redo att förlåta

Alla gör vi misstag och behöver förlåtelse. Det är trösterikt att i dagens bibeltext få läsa att Gud är redo att förlåta: ”Ty du, Jehova, är god och redo att förlåta, och din kärleksfulla omtanke är stor mot alla som ropar till dig.” Psalmerna 86:5

Gud är redo att förlåta dig.

Har du någon gång gjort ett misstag. Det har vi alla gjort. Vi kan vara tacksamma för Gud villig att förlåta oss när vi ödmjukt ber honom om förlåtelse med ett uppriktigt och ödmjukt hjärta. Vi kan känna tillförsikt när vi ber om förlåtelse eftersom han redan är beredd att förlåta oss innan vi ber till honom. Det stod som vi läste att: ”Jehova, är redo att förlåta”. Som vi förstår måste vi också ändra våra misstag och förbättra våra handlingar och inställningar för att få förlåtelsen.

Mer uppmuntrande information:

Dagens bibeltext Psalm 90:2 Gud har ingen början

Har Gud ingen början? Läs den intressanta informationen i dagens bibeltext: ”Innan bergen föddes och innan du som under födslosmärtor frambringade jorden och det fruktbara landet, ja, från oöverskådlig tid till oöverskådlig tid är du Gud.” Psalmerna 90:2

Gud har ingen början och inget slut.

Dagens bibelvers i Psalm 90:2 är verkligen klar och tydlig när den säger: ”från oöverskådlig tid till oöverskådlig tid är du Gud.” Vilken intressant och vördnadsbjudande tanke att vår Skapare och Gud har ingen början och inget slut. Detta är mycket uppmuntrande för det visar bland annat att vi kan fullständigt lita på honom. Om vi har svårt att acceptera abstrakta begrepp som att Gud har alltid existerat, kan vi tänka på positiva och negativa tal. En talserie av antingen positiva tal eller negativa tal kan fortsätta både upp och ner i det oändliga. Kan matematiska tal vara oändliga kan vår Gud också vara det.

Mer intressant i samma ämne:

Idag den 28 april är dagens bibeltext från Psalm 37:9-11

Kommer någonsin alla orättvisor att försvinna från jorden? Dagens bibelord från Psalm 37 ger oss ett positivt svar på den här frågan: ”Ty de som gör det onda skall utrotas, men de som hoppas på Jehova skall ta jorden i besittning. Bara en liten tid till, och den ondskefulle är inte mer; du skall se dig om efter hans plats, och han är inte där. Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” Psalmerna 37:9–11

Kommer alla orättvisor någonsin att få ett slut?

Vilket fint och positivt svar verserna här i Psalmen ger på vår fråga: Kommer någonsin alla orättvisor att försvinna från jorden? Som du ser så kommer snart en tid då alla onda ska tas bort från jorden och fredsälskande, ödmjuka människor ska få uppleva fridsamma förhållanden här på jorden.

Mer läsning:

Ingenting kan hindra Gud från att hjälpa dig

Dagens bibeltext är verkligen lugnande och visar att ingenting kan hindra Gud från att hjälpa oss. Så här läser vi: ”Jehova är på min sida, jag har ingenting att frukta. Vad kan en jordemänniska göra mig?” Psalmerna 118:6

Gud kan hjälpa dig
Ingenting kan hindra Gud från att hjälpa dig

Så länge Gud Jehova vår Skapare är på din sida behöver du inte frukta någonting eller någon. Visst är det lugnande att veta. Gud är en källa till styrka och hjälp som aldrig sinar. Ingen kraft, makt, organisation, människa eller ande kan hindra Gud från att hjälpa och styrka sina tjänare.

För att få denna outsinliga hjälp måste vi göra något tillbaka till Gud. Om du läser versen igen så ser du att det står: ”Jehova är på min sida”. Det betyder alltså att om vi vill få Guds hjälp och styrka måste vi stå på samma sida som han gör. Så om vi står på Guds sida och förblir stående där kan vi känna oss fullständigt lugna vad som än kan hända oss. Ett mycket fint sätt att närma oss Gud är att tala med honom i bön om det som finns i vårt hjärta.
Du kanske vill läsa mer?

Bryr sig Gud verkligen om mig?

Har du någonsin ställt dig frågan: Bryr sig Gud verkligen om mig? Många har gjort det och det är inte så konstigt eftersom många människor upplever tragedier, olyckor, livslånga sjukdomar och nära som dör. Dagens bibeltext från Psalmerna ger oss alla ett värmande svar: ”Jehova är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning.” Psalm 145:18

Gud bryr sig om alla som ropar till honom i sanning
Gud bryr sig om dig?
Ja, Gud bryr sig verkligen om dig! Som du ser här i vers 18 så är Gud nära alla som ropar till honom i sanning. Så länge vi fortsätter att tala med Gud i bön och lever efter våra böner kan vi vara säkra på att Gud är nära oss. Om vi någon gång skulle känna tvivel på att Gud Jehova bryr sig om oss är det bra att meditera över olika bibelord och bibelverser. Är det hårda krav Gud ställer på oss för att få vara nära honom? Nej verkligen inte han vill bara att vi ber till honom och lever enligt sanningen i Bibeln.
Mer information hittar du här: