Dagens bibeltext Psalmerna 19:14 för 2016-08-14

Hur kan vi fördjupa vår kärlek till Gud? Bibeln visar det i Psalmerna 19:14. Versen hjälper oss att få svar på frågan: ”Låt det min mun säger och det mitt hjärta mediterar över vara välbehagligt för dig, Jehova, min Klippa och min Friköpare.” Psalmerna 19:14
Dagens bibeltext visar att du kan fördjupa din kärlek till Gud genom att från djupet av ditt hjärta meditera över Gud och hans ord Bibeln. Ju mer vi begrundar och fördjupar oss i Guds handlande och tankesätt ju närmare kommer vi att komma honom. En naturlig följd av att vår kärlek fördjupas är att det väcker våra känslor och att vi vill visa vår kärlek tillbaka till honom.
Fördjupa din kärlek till Gud genom att börja en gratis bibelkurs. Klicka här för att börja kostnadsfritt idag!
Arkiv med dagens bibeltext är här