Dagens bibeltext 1 Thessalonikerna 2:13 för 7 juli 2016

I dagens bibeltext 1 Thessalonikerna 2:13 kommer det fram en intressant lärdom: ”Ja, därför tackar vi också Gud oupphörligt, för att ni, när ni mottog Guds ord, som ni hörde av oss, inte tog emot det som människors ord, utan som vad det verkligen är: Guds ord, som också är verksamt i er som tror.”

Guds ord Bibeln är levande

Som vi kan se så är Bibeln Guds ord. De som skrev de böcker och brev som senare samlades till det vi kallar Bibeln, fungerade som sekreterare. Dessa skribenter skrev ner tankar från Gud själv. Så författaren till Bibeln är vår skapare Gud Jehova. Bibeln är en fantastiskt fin gåva från honom till dig personligen. Att Gud gett dig den här fina gåvan visar tydligt att han vill att du ska lära känna honom och att du ska komma närmare honom.

Läs mer om Bibeln och Guds varma egenskaper här!

Arkiv för dagens bibeltext