Dagens bibeltext 1 Timoteus 1:17 Gud är osynlig

Gud är osynlig. Hur kan vi då lära känna honom? Dagens bibeltext lyder: ”Men evighetens Kung,den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom tillhör ära och härlighet i evigheters evighet.” 1 Timoteus 1:17

När du studerar naturen kan du tydligt se Guds fina egenskaper.

Som vi läser här i vers 17 i 1 Timoteus kapitel 1 så är evighetens kung, vår Gud osynlig för det mänskliga ögat. Så frågan är hur kan vi då lära känna honom? Vi får ett fint svar på den frågan i Romarna 1:20: ”Hans osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda”. När vi undersöker naturen och de fantastiska skapelserna där så ser vi tydligt Guds fina egenskaper som exempelvis kärlek, vishet och makt.

Du kanske också är intresserad av:

Idag den 6 april är dagens bibeltext från 2 Timoteus 3:16

I dagens bibeltext 2 Timoteus 3:16 får vi en tydlig försäkran om Guds ord Bibeln: ”Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering, till tuktan i rättfärdighet.” 2 Timoteus 3:16

Bibeln som är inspirerad av Gud
Hela Bibeln är inspirerad av Gud

Som du ser så är det något mycket speciellt med Bibeln. Hela Bibeln är inspirerad av Gud. Vad innebär det? Det betyder att all information du får i Bibeln är från Gud och du kan lita på den. Visst är det fint att vi kan hämta pålitlig information om Gud och livet, mitt i en orolig värld.

Läs mer här:

Varför är det så stor brist på äkta kärlek till Gud och människor?

I dagens bibeltext kan vi läsa: ”Kärleken upphör aldrig.” 1 Korinthierna 13:8
Som du ser här i Bibeln så står det att kärleken aldrig ska upphöra. Men varför är det då samtidigt så stor brist på äkta kärlek både till Gud och människor?
Hitta äkta kärlek till Gud och människor
Varför är det sån brist på äkta kärlek?

Som du säkert redan har märkt så finner ordet ”kärlek” överallt i media. Det skrivs om ”kärlek” i sånger, böcker, bloggar och visas i TV och på filmer. Ofta är det den romantiska passionerade kärleken som betonas i de här sammanhangen. Ett av våra mest grundläggande behov är äkta kärlek, båda att ge och att få. Trots detta så är det stor brist på äkta kärlek både till Gud och till människor.

En av orsakerna tas upp i Bibeln, i 2 Timoteus 3:1-5 där det bland annat sägs: ”Men det skall du veta, att i de sista dagarna skall kritiska tider som är svåra att komma till rätta med vara här. Ty människorna skall älska sig själva, vara penningkära, inbilska, övermodiga, hädare, olydiga mot föräldrar, otacksamma, illojala, utan naturlig tillgivenhet, ovilliga till någon som helst överenskommelse, baktalare, utan självbehärskning, vildsinta, utan kärlek till det goda, förrädare, egensinniga, uppblåsta av högmod, sådana som älskar njutningar mer än de älskar Gud, och de har en yttre form av gudhängivenhet men visar sig falska när det gäller dess kraft”. Så enligt Bibeln så är orsaken till att det råder stor brist på äkta kärlek är att vi lever i de sista dagarna när människor skulle älska sig själva och vara utan naturlig tillgivenhet.
Samtidigt är vi mycket tacksamma att Guds kärlek till oss aldrig upphör så länge vi fortsätter att älska honom tillbaka och älska vår nästa.
Mer läsning här: